2010

17. 05. 2010 --- Soutěže 2010 5259x 0

 

TJ Jiskra Třeboň, atletický oddíl, Základní škola Třeboň, Sokolská 296,

SK Start Třeboň, atletický oddíl

 

pořádají

 

2.ročník

Třeboňské atletické ligy

 

Termín: Dlouhodobá soutěž v období květen - listopad                                

 

Náplň Třeboňské atletické ligy: Dlouhodobá soutěž v atletických disciplínách, (sprint – 50 m, 60 m, 100 m, 200 m, 300 m, skok daleký s rozběhem, skok daleký z místa, skok vysoký, vrh koulí, hod kriketovým míčkem, hod tenisovým míčkem na dálku, hod tenisovým míčkem na cíl, hod medicinbalem, střední tratě – 250 m, 500 m, 800 m, Běh o Sluneční pohár – městský běh, překážková dráha).

 

Pravidla Třeboňské atletické ligy

Za účast v každé disciplíně získává závodník 5 bodů. Pořadí v jednotlivých disciplínách se boduje systémem:

1.místo – 11 bodů                                6.místo – 5 bodů

2.místo – 9 bodů                                 7.místo – 4 body

3.místo – 8 bodů                                 8.místo – 3 body

4.místo – 7 bodů                                 9.místo – 2 body

5.místo – 6 bodů                                 10.místo – 1 bod

 

            Záleží na každém závodníkovi, kolika disciplín se zúčastní, není povinné zúčastnit se všech disciplín a akcí. V případě rovnosti výkonů se pořadí dělí a závodník získává body za dělené pořadí.

(Příklad: Závodník se umístní na 6. – 7.místě, získává 4,5 bodu, tři závodníci se shodným časem na 3. – 5. místě, získávají každý 7 bodů atd.).

            V případě, že v jedné kategorii bude startovat  pouze jeden závodník, body za umístění i účast získává.

Vítězem celé soutěže se stane ten závodník, který získá nejvyšší počet bodů bodů. V případě rovnosti bodů, rozhoduje o umístění vyšší počet 1. (popř. 2., 3., …) míst.

(Příklad: Závodník se zúčastní sprintérského odpoledne, startuje v běhu na 60 m a v běhu na 300 m. V běhu na 60 m obsadí 3.místo, v běhu na 300 m doběhne druhý. Získává 2 x 5 bodů za účast ve dvou disciplínách, 8 bodů za 3.místo v běhu na 60 m a 9 bodů za 2.místo v běhu na 300 m. Celkem získá 27 bodů).

 

Vyhlášení výsledků: Výsledky budou vyhlašovány v jednotlivých kolech a zveřejňovány na www stránkách ZŠ Třeboň, Sokolská 296 (www.1zstrebon.cz) a atletického oddílu TJ Jiskra Třeboň (http: atletika.jiskratrebon.cz). Celkové vyhlášení proběhne po překážkářském odpoledni.

 

Termíny a disciplíny:

4.5.      Sprintérské odpoledne (50, 60, 100, 200, 300)

(Každá kategorie – maximálně dvě disciplíny)                         

8.6.      Skokanské odpoledne (dálka, výška) 

16.6.    Běh o Sluneční pohár                                                                         

14.9.    Běžecké odpoledne (250, 500, 800)

5.10.    Vrhačské odpoledne (koule, kriketový míček, tenisový míček, medicinbal

            (Každá kategorie – maximálně dvě disciplíny)

9.11.    Tělocvična – překážková dráha                                                                     

 

Místa závodů:

Tyršův stadion:         Sprintérské odpoledne

Skokanské odpoledne – skok daleký s rozběhem a skok daleký z místa

                                   Běžecké odpoledne

                                   Vrhačské odpoledne

Tělocvična ZŠ:           Skokanské odpoledne – skok vysoký

                                   Překážkářské odpoledne – překážková dráha

Náměstí TGM:          Běh o Sluneční pohár

 

Kategorie:

Mladší žactvo:  1997 – 1998

Přípravka                     1999 – 2000

Žactvo                         2001 – 2002

Nejmladší žactvo         2003 a mladší

 

4.5.

1.kolo - Sprintérské odpoledne:

Disciplíny:

Nejmladší žactvo         50 m, 100 m

Žactvo                         50 m, 100 m

Přípravka                     60 m, 200 m

Mladší žactvo              60 m, 300 m

Závodí se podle pravidel atletiky. Starty na 50 m, 60 m a 100 m - z bloků, 200 m a 300 m – polovysoký start. Časy budou měřeny ručně (na 0,1 vteřiny). Všechny závody se běží rovnou na čas – bez finále.

Časový pořad:

16:00 – 16:15              přihlášky a prezentace

16:15                           50 m                nejmladší žactvo, žactvo

16:30                           60 m                přípravka, mladší žactvo

16:45                           100 m              nejmladší žactvo, žactvo

17:00                           200 m              přípravka

17:15                           300 m              mladší žactvo

17:30                           vyhlášení výsledků

 

V každé disciplíně startují nejdříve děvčata, po nich chlapci. V případě, že v jedné kategorii bude startovat  pouze jeden závodník, bude přesunut do nejbližší vyšší (popř. nižší) kategorie. Body za umístění i účast získává.

 

8.6.

2.kolo - Skokanské odpoledne:

Disciplíny:

Nejmladší žactvo         skok daleký z místa, skok daleký s rozběhem

Žactvo                         skok daleký z místa, skok daleký s rozběhem

Přípravka                     skok vysoký, skok daleký s rozběhem

Mladší žactvo              skok vysoký, skok daleký s rozběhem

 

Závodí se podle pravidel atletiky. Při skoku dalekém z místa musí mít závodník obě nohy na odrazovém prkně (není povoleno nakročení). Závodníkům kategorií nejmladší žactvo a žactvo bude skok daleký s rozběhem měřen od místa odrazu z metrového pásma. Závodníkům kategorií přípravka a mladší žactvo bude pokus měřen z odrazového prkna. Každý závodník má tři pokusy bez postupu do finále.

Skok vysoký proběhne v tělocvičně  ZŠ Třeboň, Sokolská 296.

Časový pořad:

16:00 – 16:15              přihlášky a prezentace

16:15                           skok daleký z místa                 nejmladší žactvo, žactvo

16:15                           skok vysoký                            přípravka, mladší žactvo

17:00                           skok daleký s rozběhem          nejmladší žactvo, žactvo

17:30                           skok daleký s rozběhem          přípravka, mladší žactvo

18:00                           vyhlášení výsledků

 

            V každé kategorii začínají skákat dívky, po nich chlapci – v každé sérii.

 

16.6.

3.kolo - Běh o Sluneční pohár:

Disciplíny:

Nejmladší žactvo         100 m

Žactvo                         500 m

Přípravka                     500 m

Mladší žactvo              1000 m

 

Časový pořad:

do 16:00                      přihlášky a prezentace

16:00                           nejmladší žactvo – dívky                      100 m

16:15                           nejmladší žactvo – hoši            100 m

16:30                           žactvo - dívky                                    500 m

16:45                           žactvo - hoši                                       500 m

17:00                           přípravka – dívky                                500 m

17:15                           přípravka – hoši                                  500 m

17:30                           mladší žákyně                                      1000 m

17:45                           mladší žáci                                           1000 m

Popis tratí: Tratě vedou po asfaltu a dlažebních kostkách. Nejmladší žactvo – 100 m – startuje před vstupem do lékárny. Žactvo a přípravka – 500 m - běží se od startu před IKS k Jindřichohradecké bráně - vpravo do Rožmberské ulice a pokračují na Malé náměstí - opět vpravo a mezi Bílým beránkem a Zlatou hvězdou na náměstí – vpravo do cíle. Běží jedno kolo. Mladší žactvo – 1000 m – běží 2 kola.

Časy budou měřeny ručně s přesností na 1 vteřinu.

 

14.9.

4.kolo - Běžecké odpoledne:

Disciplíny:

Nejmladší žactvo         250 m

Žactvo                         250 m

Přípravka                     500 m

Mladší žactvo              800 m

Časový pořad:

16:00 – 16:15              přihlášky a prezentace

16:15                           250 m                                     nejmladší žactvo - dívky

16:25                           250 m                                     nejmladší žactvo - hoši

16:35                           250 m                                     žactvo - dívky

16:45                           250 m                                     žactvo – hoši

16:55                           500 m                                     přípravka – dívky

17:05                           500 m                                     přípravka – hoši

17:15                           800 m                                     mladší žákyně

17:25                           800 m                                     mladší žáci

17:35                           vyhlášení výsledků

            Všechny závody se běží rovnou na čas – bez finále. Časy budou měřeny ručně s přesností na 0,1 vteřiny.

 

5.10.

5.kolo - Vrhačské odpoledne:

Disciplíny:

Nejmladší žactvo         tenisový míček – na dálku, tenisový míček – na cíl

Žactvo                         tenisový míček – na dálku, tenisový míček – na cíl

Přípravka                     kriketový míček, medicinbal (1 kg)

Mladší žactvo              kriketový míček, koule 3 kg

            Závodí se podle pravidel atletiky. V hodu tenisovým míčkem na dálku, v hodu kriketovým míčkem na dálku, ve vrhu koulí (3 kg) a v hodu medicinbalem (1 kg) mají všichni závodníci tři pokusy. V hodu tenisovým míčkem na cíl budou závodníci házet na tři kruhy vymezené obručemi vzdálené od odhodové čáry 5 m, 7,5 m a 10 m. Na každý kruh mají tři pokusy. Za zásah kruhu vzdáleného 5 m získávají 1 bod, za zásah kruhu vzdáleného 7,5 m získávají 2 body, za zásah kruhu vzdáleného 10 m získávají 3 body. Zásah obruče (hrany kruhu) je zdařený. V hodu medicinbalem každý závodník provádí autové vhazování, není povolen rozběh, sun, otočka ani poskok.

 

 

Časový pořad:

16:00 – 16:15              přihlášky a prezentace

16:15                           koule                                       mladší žákyně, žáci

16:15                           tenisový míček – na cíl nejmladší žactvo – dívky, hoši

16:15                           tenisový míček – na dálku        žactvo – dívky, hoši

16:30                           hod medicinbalem                    přípravka – dívky, hoši

16:45                           tenisový míček – na dálku        nejmladší žactvo – dívky, hoši

17:05                           tenisový míček – na cíl žactvo – dívky, hoši

17:35                           kriketový míček                       mladší žákyně, žáci

17:25                           kriketový míček                       přípravka – dívky, hoši

17:45                           vyhlášení výsledků

 

9.11.

6.kolo - Překážková dráha, vyhlášení výsledků:

Disciplíny:

Nejmladší žactvo         překážková dráha

Žactvo                         překážková dráha

Přípravka                     překážková dráha

Mladší žactvo              překážková dráha

Časový pořad:

16:00 – 16:15              přihlášky a prezentace

16:15                           překážková dráha 1.kolo         nejmladší žactvo – dívky, hoši

16:20                           překážková dráha 1.kolo         žactvo – dívky, hoši

16:25                           překážková dráha 1.kolo         přípravka – dívky, hoši

16:30                           překážková dráha 1.kolo         mladší žactvo – dívky, hoši

16:35                           překážková dráha 2.kolo         nejmladší žactvo – dívky, hoši

16:40                           překážková dráha 2.kolo         žactvo – dívky, hoši

16:45                           překážková dráha 2.kolo         přípravka – dívky, hoši

16:50                           překážková dráha 2.kolo         mladší žactvo – dívky, hoši

18:00                           vyhlášení výsledků

            Každý závodník má dva pokusy, lepší pokus se počítá. Při shodném nejlepším výkonu rozhoduje o pořadí druhý nejlepší výkon. Pokud budou shodné i druhé nejlepší výkony, pořadí se dělí.

 

Po skončení závodu bude vyhlášeno celkové pořadí Třeboňské atletické ligy.

 

                                                                                  Mgr. Ivan Rokos

                                                                                  Ing. Milan Sodomka

 

Články

Akce

24.05.2024

Filtrovat

cal cal

Aktuality